Jak otworzyć gabinet lekarski?
Firma

Jak otworzyć gabinet lekarski?

Prywatna działalność w formie gabinetu lekarskiego to przedsięwzięcie, które wymaga spełnienia wielu kryteriów i wypełnienia formalności. Każdy, kto chciałby świadczyć usługi w zakresie leczenia w prywatnym gabinecie lekarskim, powinien zapoznać się z obecnie obowiązującym prawem o działalności lekarskiej (artykuł 18 z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej).

O czym pamiętać zakładając prywatny gabinet lekarski?

  • Spełnienie wymagań ustalonych w art.18 o działalności leczniczej (dotyczą one między innymi zagadnień takich jak: aktywne prawo do wykonywania zawodu w przypadku zakładania gabinetu przez osobę z wykształceniem medycznym, szczegóły związane z lokalem, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

  • Wpis na listę członków Izby Lekarskiej ;

  • Określenie prawnej formy działania i rejestracja działalności leczniczej (spółka cywilna, jawna, partnerska czy też działalność gospodarcza)

  • Ustalenie sposobu opodatkowaniu oraz zobowiązań wobec ZUSu;

  • Obowiązkowy zakup kasy fiskalnej;

  • Wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych;

  • Zaplanowanie i skuteczne wdrożenie efektywnej kampanii marketingowej;

  • Jak otworzyć gabinet lekarski?

W przypadku, gdy gabinet otwiera osoba, która nie posiada wykształcenia medycznego, na początek jest ona zobowiązana do założenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wówczas, w ramach tej działalności, istnieje możliwość otworzenia gabinetów lekarskich. Art.17 ustawy o działalności leczniczej, zobowiązuje również do bycia w posiadaniu lokalu lub urządzeń, spełniających określone wymogi, stosowania certyfikowanych wyrobów odpowiadającym ustalonym normom oraz gwarancji, że świadczeniodawcy są specjalistami wyróżniającymi się wymaganym wyższym wykształceniem medycznym. Podobnie jak w przypadku otwierania gabinetu lekarskiego w celach prowadzenia własnej praktyki lekarskiej, tak również przy prowadzeniu NZOZ, obowiązuje ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz więcej podobnych postów