Rola zarządu sukcesyjnego w kontekście sukcesji przedsiębiorstwa
Prawo

Rola zarządu sukcesyjnego w kontekście sukcesji przedsiębiorstwa

Zarząd sukcesyjny działa od lipca 2018 roku i jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG po jego śmierci. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i nie ma bezpośredniego związku z sukcesją przedsiębiorstwa po zgonie jego właściciela.

Zarząd sukcesyjny - czym jest?

Zarządca sukcesyjny prowadzi firmę zmarłego przedsiębiorcy do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Warto zauważyć, że od momentu śmierci przedsiębiorcy do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część lub udziały we współwłasności stanowią spadek. Oznacza to, że istnieje tylko jako masa majątkowa, a nie jako jednostka organizacyjna - należy o tym pamiętać.

Przedsiębiorstwo w spadku jest traktowane jako podatnik podatku dochodowego i jego przychody z kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Właścicielem NIP-u przypisanego do zmarłego przedsiębiorcy jest przedsiębiorstwo w spadku, co oznacza, że nie ma potrzeby uzyskania nowego numeru. Przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, która będzie odpowiadać m.in. za podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług. Nabywca będzie miał możliwość kontynuacji rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku istotne jest kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących przed śmiercią osoby fizycznej do czasu przejęcia go przez spadkobierców. Przedsiębiorstwo w spadku zostanie wpisane do CEIDG.
Rola zarządu sukcesyjnego w kontekście sukcesji przedsiębiorstwa
 

Działalność po śmierci przedsiębiorcy przy zarządzie sukcesyjnym? Kto przejmuje? 

Dokumentacja prawna sugeruje, że przepisy dotyczące zarządu sukcesyjnego nie są trwałym rozwiązaniem, a jedynie pozwalają na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa założonego przez osobę fizyczną do czasu przejęcia go przez spadkobierców. Chodzi tutaj o zapewnienie sukcesji i chronienie firmy przed natychmiastowym ustaniem jej bytu. Chociaż zarząd sukcesyjny może spełnić swoje zadania, to nie powinno to być jedynym celem. Najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie przedsiębiorstwa do funkcjonowania jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co pozwoli na ewentualną sprzedaż czy też kontynuację działalności bez potrzeby tworzenia kolejnego zarządu sukcesyjnego.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa w spadku? 

Zobowiązania, które istnieją w momencie śmierci przedsiębiorcy, stanowią część spadku i są rozliczane jako długi spadkowe, a ich los i zasady odpowiedzialności są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściciele przedsiębiorstwa odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, bez ograniczenia co do wartości aktywów przedsiębiorstwa.

Zarząd sukcesyjny wygasa w momencie, gdy żaden ze spadkobierców nie przyjmuje spadku w ciągu 2 miesięcy od otwarcia spadku, a jednocześnie zarządca sukcesyjny nie działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, który jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. Maksymalny okres trwania zarządu sukcesyjnego wynosi 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy. Ustawodawca zakłada, że ten okres wystarcza na przygotowanie przez zarządcę sukcesyjnego przejęcia przedsiębiorstwa przez jego właścicieli, niezależnie od spełnienia innych warunków.

 

 
 

Zobacz więcej podobnych postów