Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na audyt logistyczny?
Firma

Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na audyt logistyczny?

Wymagania klientów w dziedzinie logistyki stale rosną. W branży logistycznej regularnie pojawiają się nowe technologie. W związku z tym wiele przedsiębiorców musi jeszcze raz przemyśleć swoją dotychczasową strategię logistyczną. Dzięki temu mogą skutecznie walczyć z konkurencją. 

Audyt funkcjonalny

Każdy specjalista ds logistyki powinien sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Ile centrów dystrybucji jest rzeczywiście potrzebnych i gdzie dokładnie muszą się znajdować?
  • Jaki powinien być stosunek wielkości zapasów do poziomu usług dla każdego centrum?
  • Jaki środek transportu sprawdzi się najlepiej i jak wybierać trasy?
  • Czy centra dystrybucji należy wyposażyć w nowe technologie przeładunku?

Ogólne audyt logistyczny funkcjonalny zwykle przeprowadzany jest raz w roku. Pozwala ocenić wydajność pracowników, którzy zajmują się logistyką. Najczęściej powoływana jest wtedy komisja ekspertów. W jej skład wchodzą konsultanci zewnętrzni i przedstawiciele kierownictwa firmy. Wówczas oceniają, czy pracownicy dobrze wykonują swoje obowiązki. Sprawdzają wyniki pracy działów logistyki, poziom jakości i wydajność personelu.

Warto też zwrócić uwagę na specjalny audyt funkcjonalny. Zwykle wdrażany jest przez zewnętrznych konsultantów i właściciela firmy. Weryfikują zgodność strategii logistycznej przedsiębiorstwa ze strategią marketingową (korporacyjną). Analizują, w jakim stopniu zostały spełnione oczekiwania klientów w związku z jakością usług logistycznych. Porównują charakterystykę usługi logistycznej do życzeń i oczekiwań klientów. Obliczają poziom kosztów logistycznych.

 Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na audyt logistyczny?

Inne popularne rodzaje audytów

Wielu właścicieli firm decyduje się również na specjalny audyt zapasów. Pozwala kontrolować skuteczność zarządzania zapasami. Systemy kontroli zapasów weryfikują poziomy zapasów w celu oszacowania popytu, uzupełniania i powrotu do zakładu produkcyjnego. Rozliczają nadmierne i przestarzałe zapasy. Ponadto inwentaryzacja zapasów w magazynach.

Na uwagę zasługuje również audyt dokumentów wysyłkowych i płatności za operacje transportowe. Obejmuje faktyczny transport, spedycję, załadunek i rozładunek. Analizuje błędy pracowników podczas przetwarzania dokumentów i wprowadzania danych do komputera. 

Audyt finansowy przeprowadzany jest przez audytorów zewnętrznych przy użyciu klasycznych metod. 

Audyt zewnętrzny

Po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego specjaliści mogą przejść do audytu zewnętrznego. Sprawdzają oczekiwania i wymagania klientów. Może być przeprowadzony w formie ankiet pocztowych, wywiadów selektywnych z klientami. Podczas analizy kwestionariuszy koncentrują się na jakości obsługi klienta. 

Wyniki audytu zewnętrznego pozwalają specjalistom sformułować zalecenia dotyczące przyszłej strategii firmy. Wskazują, jakie zmiany należy wprowadzić w obecnym systemie operacyjnym logistycznym.

Audyt logistyczny składa się z następujących etapów: opracowanie wstępnych założeń, realizacja audytu, przygotowanie raportu oraz przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji. Usprawnia gospodarkę magazynową i zmniejsza wydatki firmy.

Zobacz więcej podobnych postów