Prawo własności przemysłowej
Firma

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej chroni przede wszystkim kreatywność oraz innowacje. Jest to prawo dające posiadaczowi wyłączność do wykorzystania swojego wynalazku. Można powiedzieć, że w obecnych czasach jest to zasadniczy element każdego przedsiębiorstwa.

Prawa przemysłowe posiadają patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, a także znaki towarowe. Ostatnio zdarza się, że aktywa niematerialne mają większą wartość od aktywów materialnych. Prawa własnościowe dają prawo uprawnionej osobie do zakazania korzystania innym z ich dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Lista praw własności intelektualnej jest skończona, jednak co pewien czas pojawiają się nowe rodzaje tych praw. Na przykład coraz więcej dób niematerialnych zaczyna stawać się przedmiotem praw wyłącznych.

Wzory użytkowe

Wzory udzielane są na nowe rozwiązania mające charakter techniczny. Jest on traktowany jako rozwiązanie użyteczne, które ma na celu osiągnięcie korzyści podczas wytwarzania wyrobów.

Prawo własności przemysłowej

Patent

Udziela się go na wynalazek i jest to wyłączne prawo należące się wynalazcy. Nowy wynalazek to taki, który nie jest częścią stanu techniki i nadaje się do przemysłowego stosowania. Wynalazek nadający się do przemysłowego stosowania to taki, który może zostać wykorzystany w działalności przemysłowej.

Wzory przemysłowe

Jako wzór przemysłowy można zakwalifikować wytwór mający szczególny kształt, kolorystykę, strukturę lub materiał, z jakiego został wykonany. Wytwór to każdy przedmiot wykonany w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy. Dotyczy to zwłaszcza opakowań i symboli graficznych.

Znaki towarowe

Takim znakiem może być każde oznaczenie, które da się przedstawić graficznie. Podczas zgłaszania znaku towarowego, urząd patentowy bada czy oznaczenie spełnia wymogi definicji znaku towarowego.

Zjawisko trolli patentowych

Określa się tak przedsiębiorców, którzy uzyskują podejrzane patenty. Robią to w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Najczęściej chcą w ten sposób wymusić odszkodowanie lub opłaty licencyjne. Jednym słowem żerują na innych przedsiębiorcach.

Zobacz więcej podobnych postów