Zasiedzenie nieruchomości – jakie warunki są niezbędne do jego stwierdzenia?
Prawo

Zasiedzenie nieruchomości – jakie warunki są niezbędne do jego stwierdzenia?

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa własności nieruchomości przez osobę, która nie jest jej prawnym właścicielem. Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności związanym z upływem czasu oraz następuje z mocy prawa, co oznacza, że do jego uzyskania nie jest niezbędne orzeczenie sądu. Jakie przesłanki należy spełnić, aby stwierdzone zostało zasiedzenie nieruchomości i gdzie uzyskać profesjonalną pomoc prawną w jego uzyskaniu?

Czym pod względem prawnym jest zasiedzenie nieruchomości?

Pod pojęciem zasiedzenia nieruchomości kryje się nabycie prawa własności do danej nieruchomości przez osobę, która nie jest jej prawnym właścicielem. Zasiedzenie następuje z mocy prawa, co w praktyce oznacza, że do jego uzyskania konieczne jest spełnienie określonych w ustawie przesłanek. Zgodnie z art. 172 ust. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa ją na własność, jeśli znajduje się ona w jego posiadaniu nieprzerwanie od 20 lat. Tym samym staje się jej właścicielem samoistnym. Wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie nieruchomości w tzw. złej wierze. W takim przypadku musi bowiem minąć 30 lat, aby możliwe stało się stwierdzenie jej zasiedzenia.

Zasiedzenie nieruchomości – jakie warunki są niezbędne do jego stwierdzenia?

Jednym z warunków zasiedzenia jest tzw. posiadanie samoistne. Pod pojęciem tym kryje się możliwość faktycznego władania daną nieruchomością, z którą nie musi się wiązać żaden tytuł prawny (np. prawo własności). Posiadaczem samoistnym nieruchomości jest z kolei osoba, która nią dysponuje tak samo, jak jej właściciel. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że posiadanie samoistne to nie to samo, co posiadanie zależne, które nie uprawnia do zasiedzenia. W przypadku posiadania zależnego do korzystania z danej nieruchomości uprawniają bowiem inne niż prawo własności uprawnienia.

Zasiedzenie nieruchomości z kancelarią oferującą profesjonalną pomoc prawną

Mimo tego, że zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy samego prawa, aby zostało legalnie potwierdzone, konieczne jest skierowanie odpowiedniego wniosku do sądu, który oceni przesłanki oraz oficjalnie stwierdzi zasiedzenie. Wydane przez sąd orzeczenie ma jednak charakter jedynie potwierdzenia, że zasiedzenie nieruchomości faktycznie nastąpiło.

Zasiedzenie nieruchomości – jakie warunki są niezbędne do jego stwierdzenia?

Sądowe stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości wiąże się jednak z licznymi problemami. Najtrudniejsze jest z reguły udowodnienie, że mamy prawo do zasiedzenia. Wiąże się to bowiem ze skomplikowanym postępowaniem dowodowym oraz koniecznością przesłuchania świadków w celu udowodnienia, że korzystamy z danej nieruchomości przez odpowiednio długi okres czasu. Z tego powodu postępowanie o zasiedzenie nieruchomości warto powierzyć profesjonaliście, który zadba o odpowiednie przygotowanie dowodów oraz pomoże nam obronić przed sądem swoje racje.

Zanim więc skierujemy do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia warto zwrócić się do profesjonalisty, który dopełni w naszym imieniu wszelkich związanych z nim formalności. Jeśli chodzi o zasiedzenie nieruchomości Kancelaria Actio jest profesjonalnym podmiotem, który oferuje wsparcie oraz opiekę przez cały czas toczącego się postępowania. Zasiedzenie nieruchomości w Kancelarii Actio to więc najlepsza gwarancja szybkiego, bezstresowego oraz przede wszystkim zakończonego po naszej myśli postępowania o stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Zobacz więcej podobnych postów