Startup – czym jest i na jakie dzieli się etapy?
Firma

Startup – czym jest i na jakie dzieli się etapy?

Coraz więcej młodych, ambitnych osób marzy o przejściu na swoje. Mając jednak pomysł na wprowadzenie na rynek czegoś innowacyjnego nie wiemy, czy to wypali. Właśnie dla takich przypadków korzysta się z tworzenia startupów. Pojęcie to przewija się coraz częściej w kontekście mowy o przedsiębiorstwach, a jego popularność staje się coraz większa. 

Czym jest startup? 

Startup jest swego rodzaju przedsięwzięciem założonym na czas nieokreślony oraz mającym na celu wprowadzenie na rynek produktu, którego sukces nie jest pewny. W stworzeniu startupu konieczne jest znalezienie inwestora będącego fundatorem projektu. Taką osobę trzeba w odpowiedni sposób przekonać i przedstawić jej wszystkie cechy sprzedawanego przez nas towaru, aby ta chciała nas finansować.  

Oczywiście, trzeba liczyć się z faktem, że inwestorzy nie robią tego w ramach wolontariatu i przed podpisaniem umowy obie strony muszą dogadać się w kwestii udziałów. Startupami mogą być nazywane firmy nieposiadające określonej struktury lub też te, które są już zarejestrowane w postaci spółki kapitałowej czy akcyjnej.  

Startup – czym jest i na jakie dzieli się etapy?  

Fazy startupu 

Każdy startup ma swój określony plan działania. Przeważnie całość dzieli się na sześć etapów. Pierwszym z nich jest faza pre-seed. Znajdując się w niej, młody coufounder ma dopiero pomysł i nic poza nim. Każde, podjęte działanie w tym kierunku jest już rozpoczęciem fazy zalążkowej (seed stage), w której określany jest pewien plan odnośnie tego, jak przekonać inwestora do finansowania naszego pomysłu.  

Zyskując inwestora, przechodzimy do fazy wczesnej (early stage). Głównym celem tutaj jest wprowadzenie MVP, czyli testowej wersji produktu, którą wysyła się do małej grupy osób w celu uzyskania opinii. Na podstawie zwróconego feedbacku dostosowujemy bardziej produkt do oczekiwań klienta i poszerzamy jego produkcję. Pełne wejście na rynek jest już fazą wzrostu (growth stage). Najlepiej, aby w tej fazie produkty przynosiły coraz większe przychody, gdyż w przypadku strat wszystko może się rozsypać. 

Późniejsze fazy są już tylko fazami ekspansji i wyjścia, w których to startup będący na rynku zostanie wyceniany i następnie możemy zdecydować, czy go sprzedajemy czy wchodzimy z nim na giełdę. 

Zobacz więcej podobnych postów