Wsparcie dla rozwijających się przedsiębiorstw
Firma

Wsparcie dla rozwijających się przedsiębiorstw

Wielu przedsiębiorców stara się o otrzymanie wsparcia z funduszy unijnych w celach progresji własnej firmy. Zwykle takie dotacje są skierowane zarówno do mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Dofinansowanie to znajduje się w Programach Regionalnych dla określonych województw, w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Informacje na ten temat udzielane są w broszurach „Fundusze europejskie na innowacje firm”.

Co zamiast dotacji? - Wsparcie pozadotacyjne

Przedsiębiorcy oprócz dofinansowania mogą starać się o wsparcie pozadotacyjne, w skład którego wchodzą kredyty, poręczenia oraz pożyczki, które pobierane są od pośredników finansowych, banków czy funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. Zwykle takie oferty są znacznie korzystniejsze w porównaniu z komercyjnymi kredytami, ponieważ posiadają one znacznie mniejsze oprocentowanie. Ponadto, firmy mają dużą przewagę w otrzymywaniu zdolności kredytowej w zestawieniu z pojedynczą jednostką.

Wsparcie dla rozwijających się przedsiębiorstw

Jak rozwinąć własną działalność?

Osoby, posiadające własne przedsiębiorstwa są świadome potrzeb inwestycyjnych czyli konieczności zakupu nowego sprzętu, rozbudowy przestrzennej itp. Taka inwestycja niekoniecznie musi za sobą pociągać ogromne koszty, może wpłynąć korzystnie na rozwój produkcji czy zakres usług. Za tym idzie lepszy wizerunek w odniesieniu do konkurencji.

Wsparcie na tego rodzaju potrzeby udzielane jest w formie pożyczek dla firm, które oczywiście wymagać będą spłaty, ale na dużo korzystniejszych warunkach. Przedsiębiorstwa zainteresowane kredytem w banku powinny dowiedzieć się nieco więcej na temat Funduszy Europejskich. Firmy ulokowane na terenach wiejskich mogą skorzystać ze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, które znajdują się na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lub po prostu zapytać w Urzędzie Gminy, do którego dana firma przynależy. Najważniejsze, by rozwój firmy miał znaczenie dla całego regionu i wpisywał się w zaplanowane działania tych Lokalnych Grup.

 

Zobacz więcej podobnych postów