Czym jest proces PPAP i z czego się składa?
Firma

Czym jest proces PPAP i z czego się składa?

PPAP to proces zatwierdzania części do produkcji, który dotyczy produkcji seryjnej oraz ma zastosowanie głównie w branży motoryzacyjnej. Jego głównym celem jest dostarczenie przez dostawcę swojemu klientowi dowodów na to, że wszystkie jego wymagania odnośnie specyfikacji i procesu produkcji zostały właściwie zrozumiane oraz dysponuje on potencjałem i możliwościami do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie.

PPAP w teorii i praktyce – na czym polega proces zatwierdzania części do produkcji?

PPAP to skrót od angielskiego Production Part Approval Process, co tłumaczy się jako proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej. Najczęściej jest on stosowany w branży motoryzacyjnej, którą charakteryzuje największe zapotrzebowanie na części. PPAP wywodzi się bezpośrednio z amerykańskiego systemu jakości QS-9000, a jego głównym celem jest udowodnienie klientowi zamawiającemu poszczególne części, że ich dostawca posiada potencjał oraz możliwości do ich produkcji.

Najważniejszym dokumentem w procesie PPAP jest Gwarancja Przedłożonej Części (PSW). Wystawiając ją dostawca oficjalnie akceptuje wszystkie wymagania klienta zamawiającego część oraz potwierdza, ze dostarczony przez niego towar będzie je spełniał. Podpisanie PSW oficjalnie zamyka proces PPAP.

Czym jest proces PPAP i z czego się składa?

Proces PPAP jest przydatnym narzędziem, które umożliwia zapewnienie wysokiej jakości w rozproszonym łańcuchu dostaw, gdyż pozwala na faktyczną weryfikację, czy dany dostawca będzie w stanie wykonać zamówioną część we właściwy sposób. Daje to gwarancję firmom zamawiającym części nawiązania stałej współpracy ze sprawdzonym podmiotem.

Standardowa procedura procesu PPAP złożona jest z 18 punktów, na które składają się poszczególne dokumenty pozwalające na zweryfikowanie zdolności produkcyjnych wybranego dostawcy. Wśród nich są takie elementy, jak m. in. dokumentacja konstrukcyjna (najczęściej pod postacią rysunku technicznego, DFMEA, MSA, wyniki pomiarowe, wyniki badań materiału, próbka wyrobu, próbka wzorcowa, PSW i inne.

5 poziomów PPAP i ich krótka charakterystyka

Proces PPAP jest skuteczną metodą, która pozwala na weryfikację zdolności produkcyjnych dostawców oraz powierzenie procesu produkcji części najlepszemu z nich. W zależności od wymagań klienta, przedłożenie dokumentów PPAP może mieć 5 różnych poziomów dowodów. Celem ich stosowania jest zmniejszenie ryzyka otrzymania przez zamawiającego niezgodnego z jego wymaganiami produktu. To w gestii klienta zawsze leży określenie, na jakim poziomie chce otrzymać dokumentację.

PPAP może być realizowany na 5 poziomach. Pierwszy obejmuje przesłanie PSW do klienta. Na drugim ma zostać przekazany zarówno PSW, jak i próbka części wraz z częściową dokumentacją. Poziom trzeci, który jest najczęściej stosowany, obejmuje z kolei przesłanie PSW z próbką części oraz pełną dokumentacją. Klienci wybierający poziom czwarty z kolei otrzymają PSW oraz dodatkowe dokumenty określone i wybrane przez nich samych. Na poziomie piątym z kolei wymagany jest PSW z próbką produktu oraz pełną dokumentacją dostępną u dostawcy części.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft - szkolenia z zakresu procesu zatwierdzania części do produkcji ppap.

Zobacz więcej podobnych postów