Ogródek w firmie
Firma

Ogródek w firmie

Firmy prowadzące restauracje oraz bary, często szukają urozmaicenia swojej oferty. Ciekawym rozwiązaniem jest ogródek w firmie. Ogródki restauracyjne świetnie sprawdzają zarówno w lokalach położonych na uboczu, jak i tych, które usytuowane są w centrach miast lub przy ruchliwych ulicach.

Jakie trzeba spełnić kryteria

Posiadanie ogródka w firmie nie jest jednak takie łatwe. Wymaga uzyskania szeregu pozwoleń, które obarczone są spełnieniem określonych warunków. Naturalnym miejscem dla ogródka restauracyjnego będzie chodnik, znajdujący się przed witryną lokalu. W świetle polskiego prawa, chodnik jest ciągiem komunikacyjnym i podlega pod ustawę o drogach publicznych. Z tego powodu, aby móc zająć go pod ogródek, należy wystąpić do urzędu o odpowiednie pozwolenie. Do czytelnie wypełnionego wniosku, należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a czasem również inne, wymagane przez konkretnego zarządcę drogi dokumenty. Dodatkowo trzeba zaprezentować projekt wizualizujący daną konstrukcję, elementy z jakich będzie wykonana, kolorystykę oraz rodzaj montażu.

Jeśli podmiot wnioskujący o wydane zezwolenia jest przedsiębiorcą, konieczne będzie dołączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli dany teren wymaga określonej adaptacji, niekiedy będzie konieczne wystąpienie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej. Zajęcie chodnika nie jest bezpłatne. Aby otrzymać zezwolenie na ogródek w firmie, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów, określonych przepisami odpowiedniej ustawy. Jest ona zależna od uchwały rady gminy oraz od powierzchni i czasu, przez jaki obiekt będzie funkcjonował.

Ogródek w firmie

Maksymalne stawki nie mogą przekraczać 10 zł za zajmowanie 1m2 powierzchni, za jeden dzień. W przypadku, gdyby przedsiębiorca nie uzyskał zgody na postawienia ogródka w firmie, istnieje droga odwoławcza. Można odwołać się od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od dnia dostania negatywnej decyzji właściwego urzędu.

Zobacz więcej podobnych postów