System MES - najlepsza pomoc w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Firma

System MES - najlepsza pomoc w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bieżące monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych jest niezbędne w celu utrzymania wysokiego poziomu wydajności. Ewentualne nieprawidłowości wymuszają na osobach zarządzających wdrożenie odpowiednich działań. Wiele firm decyduje się na integrację własnych systemów logistycznych z zewnętrznymi. Przy takiej pomocy możliwe staje się stałe śledzenie wszystkich produktów oraz komponentów i surowców wykorzystywanych do produkcji.

System MES - najlepsza pomoc w przedsiębiorstwach produkcyjnych

System MES – dlaczego jest potrzebny?

Generalnie system MES warto wdrożyć w każdym zakładzie produkcyjnym, ponieważ usprawnia przebieg wszystkich procesów. Zintegrowany z innymi profesjonalnymi platformami czuwa nad całą pracą na produkcji. Co ciekawe, wszystkie funkcjonalności wykorzystuje już od momentu złożenia zamówienia na wybrany produkt. System MES jest dedykowany dla większości branż, w tym oczywiście spożywczej, kosmetycznej i motoryzacyjnej. Szereg dostępnych usprawnień jest kompatybilnych z podstawowymi standardami, takimi jak: HACCP, IFS, czy ISO. Efekty z wszystkich działań są oczywiście cały czas raportowane, dzięki czemu możliwe staje się wyodrębnienie wszystkich procesów produkcyjnych. Każda osoba pełniąca dane stanowisko może wygenerować raport dostosowany tylko do swoich potrzeb. Pomaga to w dokonaniu weryfikacji, na którym etapie wymagane jest wdrożenie optymalizacji zachodzących procesów. Każda hala produkcyjna ma swoje założenia, plan realizacji. system mes nadzoruje wszystkie czynności i daje obraz temu, czy i gdzie wymaga się wprowadzenia zmian. Wszyscy uczestnicy procesów są informowani w czasie rzeczywistym o wynikach prowadzonej kontroli. Praca na wszystkich stanowiskach jest koordynowana w należyty sposób, a przesyłanie informacji jest oczywiście zachowane na wysokim poziomie.

Optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki systemowi MES

Powyższe stwierdzenie najlepiej opisuje to, do czego dąży system MES – oczywiście w ogromnym skrócie. Całe oprogramowanie stworzone jest w taki sposób, by w sposób całościowy, kompleksowy zarządzać wszystkimi etapami i działami. Czynności, które monitoruje się na bieżąco to między innymi planowanie i delegowanie wszystkich zleceń, zarządzanie częściami zamiennymi oraz zarządzenie każdym procesem. Pod kontrolą pozostają również wszystkie maszyny biorące czynny udział w procesach produkcyjnych. Ciekawą możliwością, jaką ma system MES jest zatrzymanie pracy maszyny, jeżeli ta przekroczyła założone wcześniej wartości. Przedsiębiorstwa trudniące się produkcją z całą pewnością docenią również fakt dostosowania ilości materiałów potrzebnych w rzeczywistości. Tym samym unika się powstawania nadwyżek i wiążących się z nimi strat pieniędzy, lub ich zamrożenia na dłuższy czas. Wszystkie możliwości, które daje system MES sprawdza się w stu procentach. Poza zachowaniem pełnej optymalizacji wszystkich procesów, sami pracownicy stają się o wiele bardziej wydajni i odciążeni. Dzięki pozyskiwanym wskazówkom mogą oni podnieść efektywność wykonywanej pracy w przedsiębiorstwie. Wszystko to zawdzięcza się wielozadaniowości oprogramowania MES.

Zobacz więcej podobnych postów