Postępowanie komornicze
Prawo

Postępowanie komornicze

Rozpoczęcie postępowania komorniczego odbywa się tylko i wyłącznie z powodu niespłaconych należności w formie kredytów oraz pożyczek w określonym terminie. Obecnie aż 2,5 miliona Polaków ma kłopot z przestrzeganiem terminów spłat swoich należności. Postępowanie komornicze, inaczej także nazywane jako egzekucja komornicza jest to zajęcie przez egzekutora (komornika) majątku osoby dłużnej na poczet wszelkich spłat jego należności wobec wierzyciela.

Warto jednak wiedzieć, że wszelkie prawa i obowiązki komornika regulowane są zgodnie z prawem cywilnym i komorniczym. Osoba zajmująca się postępowaniem komorniczym jest funkcjonariuszem publicznym. Całe postępowanie prowadzone jest na wniosek wierzyciela, a komornik jest osobą, która takowy wyrok sądowy wykonuje. Podczas egzekucji komorniczej, egzekutor może zając większość majątku, z wyjątkiem rzeczy i pieniędzy chronionych prawnie (alimenty, czy też świadczenia 500+ na dziecko).

Postępowanie komornicze

Na czym polega postępowanie komornicze?

Pierwszym etapem postępowania komorniczego jest przygotowanie oficjalnego pisma sądowego, które ma na celu zawiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania komorniczego, a następnie wysłanie drogą pocztową lub doręczenie osobiście. Drugim etapem jest ustalenie majątku dłużnika przez egzekutora. Komornik sądowy ma obowiązek oszacować i ustalić majątek dłużnika. A obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego majątku, bez ukrywania żadnych ruchomości oraz pieniędzy. Takie zachowanie może podlegać dodatkowej karze finansowej. W kolejnym etapie egzekucji komorniczej jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika.

Trzeba wiedzieć, że komornik nie ma prawa zająć całego wynagrodzenia, w tej kwestii ma odgórnie ustalone limity. Komornik ma obowiązek zająć także rachunek bankowy osoby dłużnej. Jeżeli egzekutor ma do czynienia z osobą, która żyje z renty i emerytury, takowe pieniądze także mogą podlegać zajęciu. W tym przypadku do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia. Postępowanie komornicze może objąć także ruchomość i nieruchomość dłużnika. Komornik ma prawo do przejęcia takowych działalności, nawet wtedy, gdy dłużnik je użytkuje. Zwykłe użytkowanie daną nieruchomością, czy też ruchomością może zostać zajęte przez komornika sądowego.

Zobacz więcej podobnych postów