Tryby rozwiązywania umów o pracę
Prawo

Tryby rozwiązywania umów o pracę

Decyzja o zakończeniu stosunku pracy najczęściej wynika z woli jednej ze stron. Czasami generuje to ciężką atmosferę w zespole. Choć oczywiście zależy to od okoliczności, w jakich rozwiązuje się umowę o pracę.

Tryby rozwiązywania umów o pracę

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę?

W myśl przepisów zawartych w Kodeksie Pracy mamy kilka możliwości wypowiadania umów. Pierwszą formą jest wypowiedzenie umowy i pracę za porozumieniem stron – to najbardziej korzystny ruch. Zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Taka okoliczność może powstać w każdym rodzaju umowy, niezależnie od stażu pracy ani też czasu, na jaki została zawarta. Co do zasady postanowienia nie muszą być zawarte na piśmie, jednak dla interesu własnego warto wszystkie punkty zawrzeć. Zgromadzenie dokumentacji może bowiem okazać się przydatne. W takiej sytuacji to od stron zależy, jakie konkretnie warunki zostaną ustalone. Wskazuje się dzień zakończenia stosunku pracy. Kolejną możliwością jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ten natomiast jest uzależniony od stażu pracy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Kodeksie Pracy. Pracownik może w dowolnym momencie złożyć wypowiedzenie, lecz pracodawcę obowiązuje dokładna analiza sytuacji konkretnego pracownika. Nie może bowiem wręczyć mu wypowiedzenia gdy podlega ochronie emerytalnej, związkowej oraz przebywa na urlopie.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownik jest zwolniony dyscyplinarnie, bez winy pracownika oraz przez samego pracownika. Pierwszy przypadek jest uzasadniony jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, popełnił przestępstwo lub utracił z własnej winy niezbędne uprawnienia. Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia dotyczy także sytuacji, w których pracownik przebywa długi czas na zwolnieniu lekarskim. Oczywiście musi być przy tym spełnionych kilka warunków, w zależności między innymi od stażu pracy. Pracownik natomiast może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca naruszył jego prawa lub lekarz stwierdził szkodliwy wpływ świadczonej pracy na zdrowie danej osoby.

Zobacz więcej podobnych postów