Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?
Firma

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Wymagania dotyczące zgodności z przepisami zawierają instrukcje dla organizacji odnośnie do sposobu ochrony danych pracowników, operacji biznesowych i klientów. Przechowywane są na jej serwerach. Proces spełnienia wymogów zgodności rozpoczyna się od kompleksowego audytu IT. Przeprowadzany jest przez wewnętrznego lub zewnętrznego profesjonalnego audytora. Wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie.

Podczas audytu IT ocenia operacje biznesowe firmy, zmiany na serwerze i kontrole wewnętrzne. Nie koncentruje się wyłącznie na sprawdzeniu, co się dzieje. Sporządza raporty uwzględniające różne aspekty serwera. W ten sposób może ocenić różne wymogi zgodności z przepisami.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Wiele przydatnych raportów

Idealne oprogramowanie do audytu IT pozwala tworzyć różnego rodzaju raporty:

  • raporty porównawcze, które zestawiają stan lub właściwości obiektów,
  • raporty bezpieczeństwa, które zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa,
  • raporty modyfikacji, które podkreślają wszystkie zmiany w konfiguracji serwera,
  • raporty stanu, które opisują stan obiektu w określonym dniu.

Te raporty są przydatne do monitorowania ogólnej konfiguracji serwera.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Korzyści audytu

Oprócz wyżej wymienionych raportów istnieją również takie, które pokazują wszystkie dostępne urządzenia, zainstalowane oprogramowanie i zużycie dostępnych zasobów. Dzięki szczegółowym informacjom o tym, kto dokonał zmian, kiedy i skąd, mogą również powiadomić firmę o naruszeniach bezpieczeństwa i zapobiec zagrożeniu dostępnymi zasobami. Monitorując zużycie zasobów, łatwo jest wskazać niepotrzebne zużycie, które można zmniejszyć i budżet wymagany do rozbudowy zasobów.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Środowisko testowania

Najlepszą częścią audytu IT jest to, że pomaga kontrolować ogólne funkcjonowanie organizacji. Jeśli coś pójdzie nie tak, administratorzy IT mogą podjąć odpowiednie działania, aby zatrzymać lub cofnąć niepożądaną zmianę. Audyt IT pomaga również w skonfigurowaniu środowiska testowego, w którym administrator może stosować zasady lub dokonać pewnych modyfikacji w konfiguracji serwera i ocenić konsekwencje tych zmian. Administratorzy mogą wykorzystać oprogramowanie do przywrócenia zmian do poprzedniego stanu. W przypadku braku funkcji przywracania administratorzy muszą ręcznie cofnąć zmiany.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Zalety audytu IT

Sprawdza podatność na zagrożenie. Większość działań księgowych odbywa się za pośrednictwem kont w chmurze lub innych systemów online. Wszystkie informacje, od szczegółów transakcji finansowych po dane poufne klientów i pracowników, są narażone na atak za pośrednictwem systemu informatycznego. Ryzyko zawsze istnieje, ale dzięki audytowi informatycznemu firmy będą miały pewność, że operacja odbywa się przy możliwie najmniejszym ryzyku. Ponadto firmy mogą planować i realizować odpowiednie strategie bezpieczeństwa. W ten sposób można odpowiednio przeciwdziałać obszarom wysokiego ryzyka.

Dzięki audytowi firma wie, czy inwestuje w odpowiedni system, czy też nie. Zapewnia poufność, dostępność i integralność danych. Zwiększa bezpieczeństwo poufnych danych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Pozwala na dostęp do identyfikacji i oceny kontroli. Wspiera i kontynuuje plan działania i cele organizacji.

Artykuł przygotowany przy współpracy z serwisem Engave.pl - audyty it dla profesjonalistów.

Zobacz więcej podobnych postów