Jak przepisać majątek na swoje dzieci?
Prawo

Jak przepisać majątek na swoje dzieci?

Każdy z nas mając własne dzieci, dojdzie do momentu, w którym cały majątek będzie trzeba przepisać naszym potomnym, aby nie dostały się w niepowołane ręce. W jaki sposób to zrobić, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem?

Darowizna

Jest to nieodpłatne wzbogacenie strony obdarowanej przez darczyńcę. Jest to jedna z najczęściej wybieranych metod obdarowania innych osób własnym majątkiem. Do potwierdzenia darowizny niezbędne jest spisanie aktu notarialnego, który jest decydującym dokumentem przy wszystkich sporach związanych z jej przekazaniem. Sama darowizna jest oczywiście obwarowana dodatkowymi kosztami, w których skład wchodzą: 23% podatek, taksa notarialna, opłaty sądowe oraz pozostałe podatki od spadków i darowizn. Jak można zatem zauważyć, przekazanie darowizny na rzecz naszych dzieci będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia wyraźnie informuje obdarowanego, że do końca życia darczyńcy musi się nim opiekować oraz zapewnić byt na standardowym poziomie. Jest to opcja zdecydowanie dla rodziców, którzy mają bardzo dobre relacje z dziećmi. Niezbędne w tym wypadku będzie zaufanie, gdyż powierzenie komuś opieki nad sobą nie jest zadaniem łatwym. Należy pamiętać, że umowa dożywocia może być tylko podpisana jedynie przez osoby pełnoletnie oraz z pomocą notariusza, który spisze odpowiedni akt notarialny.

Jak przepisać majątek na swoje dzieci?

Testament

Najmniej problemów stanowi spisanie testamentów przez rodziców. To oni za życia przygotowują dokument, w którym jasno wyrażają się, na kogo ma zostać przepisany majątek. Jest to dokument wiążący i nikt nie może zaprzeczyć faktom, które zostały zawarte w testamencie. Problemem z pewnością jest sytuacja, w której rodzice nie zostawią po sobie żadnego testamentu. Wtedy to rodzeństwo musi zrzec się swoich praw na jedną osobą. Niestety bardzo często są to kłopotliwe sytuacje, gdyż nie każdy chce zrzec się majątku, który każdemu powinien się należeć po równo. W takich przypadkach problem może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami.

Zobacz więcej podobnych postów