Jakie kwestie reguluje prawo gospodarcze?
Prawo

Jakie kwestie reguluje prawo gospodarcze?

Rozpoczęcie własnego biznesu wymaga przede wszystkim dobrego pomysłu, przemyślanej strategii oraz budżetu. Przedsiębiorca musi też być świadomy pełnej palety wymagań, jakie stawia przed nim ustawodawca. Stosunki łączące obie te strony zawierają się w pojęciu prawa gospodarczego. Jakie kwestie ono reguluje?

Podział prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze jest zbiorem regulacji pomiędzy państwem a osobami prawnymi i osobami fizycznymi. Wyróżnia się strefę prywatną oraz publiczną. Określeniem stosunków pomiędzy przedsiębiorcą a państwem zajmuje się wyłącznie publiczne prawo gospodarcze. Określa ono rolę państwa w gospodarce i skupia się wokół zasad obrotu gospodarczego w relacji państwo-przedsiębiorca. To bardzo szeroki odłam prawa, który obejmuje zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, definiując rolę państwa w gospodarce. Zasady tej gałęzi prawa określają stopień, w jakim państwo może ingerować w gospodarkę krajową.

Strefę prywatnego prawa gospodarczego regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, jak również między przedsiębiorcami. Ta gałąź prawa opisuje czynności handlowe i określa przepisy dotyczące funkcjonowania spółek oraz czynności w ramach upadłości konsumenckiej.

Ciekawostką jest, że prawo gospodarcze nie posiada jednolitej regulacji prawnej, a jej normy nie ograniczają się do głównego kodeksu.

Jakie kwestie reguluje prawo gospodarcze?

Jakie kwestie reguluje prawo gospodarcze?

Zakres zagadnień tej dziedziny prawa jest niezwykle szeroki, dlatego zakładając firmę, warto rozważyć współpracę ze specjalistami. Trudno będzie odnaleźć się w zawiłych przepisach bez wsparcia ekspertów, jak kancelaria prawa gospodarczego, która pomoże przedsiębiorcom zaznajomić i zorientować się w bieżących normach prawnych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i przekształcaniu spółek prawnych, przeprowadzaniu restrukturyzacji firmy czy w procesie jej likwidacji i upadłości. Oferta kancelarii dedykowana jest także tym, którzy dopiero mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Prawnicy doradzą wybór najlepszej formy prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę aktualne przepisy obowiązujące w prawie polskim oraz unijnym.

Prawo przedsiębiorców

Jak już wspomniano wcześniej, przepisy prawa gospodarczego nie są zawarte w jednym konkretnym kodeksie. Zasadniczym elementem są jednak normy dotyczące podejmowania, prowadzenia i zamykania działalności gospodarczej. Te znajdują się w Prawie przedsiębiorców – ustawie z dnia 6 marca 2016 roku.

W treści ustawy można znaleźć kilka istotnych przepisów. Jeden z nich zawarto w art. 8, mówiącym o tym, że przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, może podejmować wszelkie działania poza tymi, które są zakazane przez przepisy prawa.

Poruszanie się w gąszczu ustaw to twardy orzech do zgryzienia przez wszystkich przedsiębiorców. W system przepisów stopniowo wprowadzane są różne ułatwienia, jednak nie zwalnia to przedsiębiorców z obowiązku znajomości prawa gospodarczego. Z tego powodu korzystanie z usług kancelarii prawnej wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem.

Zobacz więcej podobnych postów